Papsf

Benvinguts al programa ATENCIÓ PRIMÀRIA SENSE FUM

Deixar de fumar aporta beneficis a totes les persones que fumen i a les que no fumen


Assemblea General de l´ENS del 17 novembre 2014, sobre envasat genèric i cigarretes electròniques

ENSP
Font: ENSP

L´European Network For Smoking Prevention ENSP és una organització europea per promoure polítiques de prevenció i control del tabaquisme.

El dia 17 de novembre del 2014 es va celebrar l´assemblea general, sent dos els temes importants a nivell europeu, en prevenció i control, que estan sobre la taula: el de l´envasat genèric del tabac i les cigarretes electròniques.

Nous cartells informatius per penjar als centres sanitaris

Des de l´Oficina de comunicació del Departament de Salut, s´ha iniciat la producció i distribució als centres assistencials de cartells informatius.

En el marc del projecte Vídeo Salut, i per tal de facilitar l’accés a informació per aquells centres que encara no tenen pantalles, s’aniran produint i distribuint cartells informatius.

El material estarà també disponible en format en pdf en el gestor de continguts de Vídeo Salut, d’aquesta manera si una biblioteca o un Ajuntament vol difondre el material en format en pdf també el tindrà accessible.

Cigarretes electròniques interrogants oberts

Durant la jornada Cigarretes electròniques: interrogants oberts, que s’ha realitzat aquest dimarts al CaixaForum, en la que han participat representants de l’Agència de Salut Pública, l’Organització Mundial de la Salut i l‘Institut Català d’Oncologia, entre d’altres, s’ha parlat sobre els reptes del tabaquisme a escala mundial, sobre les campanyes publicitàries de les empreses i sobre la manca de coneixement que encara hi ha sobre la cigarreta electrònica.

Aragó ha obert expedients per publicitat enganyosa de cigarretes electròniques

Consum adverteix de la irregular promoció que es fa d´aquest productes en alguns establiments, presentant-los com beneficiosos per a la salut.


Les inspeccions no s´han dirigit als aspectes sanitaris sobre ús o comercialització d´aquestes cigarretes, sinó a comprovar les garanties dels drets dels consumidors en la informació i venda dels mateixos ja que s´anuncien amb missatges enganyosos sobre beneficis en de la salut.

Els EUA alerten d’intoxicacions infantils per nicotina líquida

Un informe dels Centres per al Control de Malalties dels Estats Units (CDC) crida l’atenció sobre l’espectacular augment de casos d’intoxicacions per nicotina líquida, procedent de les càrregues dels cigarrets electrònics. Més de la meitat dels casos són nensmenors de 5 anys. L’estudi mostra com els casos d’aquest tipus d’enverinament detectats en diversos centres del país han passat d’un al mes el 2010 a 215 al mes el febrer del 2014.

“La nicotina és un producte tòxic, encara que solem veure’l només com una substància addictiva”, recorda el responsable de Toxicologia del Clínic Santiago Nogué.

Entra en vigor en tot l’Estat la llei que regula la publicitat, venda i consum de cigarretes electròniques

un paso para el éxito
Font: ASPCAT

El Congrés dels Diputats va aprovar el passat dia 27 de març la Llei 3/2014, de 27 de març i amb efecte des de dissabte 29 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i que modifica al seu temps la Llei de mesures sanitàries sobre el tabaquisme (la famosa Llei 28/2005).

De manera que regula diferents aspectes de la publicitat, la venda i el consum de cigarretes electròniques i altres dispositius susceptibles d’alliberar nicotina.

La adicción al cigarrillo electrónico provoca ya consultas médicas. CNPT Madrid 14-03-2014

CNPT 14-03-2014
Font: CNPT

El cigarrillo electrónico ha protagonizado una jornada sobre tabaco, organizada por el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), en la que los expertos han coincidido en pedir “precaución” en tanto no se tengan estudios concluyentes sobre sus efectos, en consonancia con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

L´UE dona llum verda a la nova normativa per reduir l´inici i el consum de tabac

cajetillas
Font: Noticies

La Eurocàmara aprova una llei per prevenir l’addicció al tabac entre els joves:

- La normativa prohibeix la venda de cigarretes mentolades en 2020

- Amb la normativa augmenta la transparència sobre els ingredients del tabac

- A més, es regula la utilització de les cigarretes electròniques

La nova directiva del tabac vol donar opció a regular les cigarretes electròniques com a producte medicinal o com a tabac. El sector prefereix això últim si es permet el seu ús en bars

La nova regulació sobre les cigarretes electròniques, "un pas enrere"?

Tots junts per la salut! CAP PAS ENRERE
Font: CNPT

Ahir es va votar en en el Congrès dels Diputats el text de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, que passarà directament al Senat.

Segons la Nota de Premsa del CNPT, és considera un pas enrere per al Control del Tabac.

Des de CNPT i les diferents entitats, xarxes i associacions implicades en tabaquisme, seguirem treballant per aconseguir una regulació igual a la del tabac per evitar passos enrere en la prevenció del tabaquisme.

 

El CatSalut prohibeix l´ús, promoció i venda de cigarretes electròniques

New year 2014
Font: ASPCAT

El CatSalut ha dictat la instrucció de prohibició de cigarretes electròniques als centres sanitaris del SISCAT, a l’1 de gener de 2014

Estudis científics han demostrat que les cigarretes electròniques contenen substàncies tòxiques. Les cigarretes electròniques poden tenir efectes respiratoris similars als de les convencionals. L’Agència de Salut Pública de Catalunya va proposar, entre altres mesures, la limitació d’ús de cigarretes electròniques en espais públics tancats

 

Directiva de tabaco, acuerdo de hoy en el consejo de Europa y como quedan los e-cig.

Font: Joseba Zabala. CNPT

Traducción de la Nota de Prensa que sobre el acuerdo de hoy en el Consejo de la UE ha hecho pública la organización SMOKE FREE PARTNERSHIP (SFP) que ha venido desarrollando en los últimos meses una impagable labor de defensa de la Salud Pública intentando evitar que se desvirtuara el texto de la Directiva Europea de Productos del Tabaco. Incluyo a continuación el texto acordado para los cigarrillos electrónicos. 

ASÍ QUEDAN LOS CIGARRILLOS ELECTRONICOS EN LA DIRECTIVA

Según lo propuesto por los diputados, E-cigarrillos deberían ser regulados ya sea como medicamentos o como productos de tabaco. En este último caso, no deben contener nicotina en una concentración de más de 20 mg / ml. Siendo de 2 ml el tamaño máximo de los cartuchos de un solo uso.

Se permitirán los cartuchos recargables, aunque con una cláusula que permita a la Comisión extender la prohibición al resto de países. La Comisión tendrá que informar sobre sus riesgos potenciales para la Salud Pública, a más tardar dos años después de la entrada en vigor de la Directiva. Si por por razones justificadas relacionadas con un riesgo grave para la salud humana, al menos, tres estados miembros hayan prohibido los cigarrillos electrónicos recargables se permite a la Comisión ampliar la prohibición a todos los Estados miembros

Un solo cartucho debe contener el equivalente de nicotina de un paquete de cigarrillos. Los cigarrillos electrónicos deben de ser a prueba de niños y deberían llevar advertencias sanitarias y estarían sujetos a las mismas restricciones a la publicidad que los productos del tabaco.

Los Estados miembros podrán autorizar los cigarrillos bajo las normas de productos farmacéuticos si se cumplen las disposiciones de la legislación farmacéutica. El acuerdo tiene como objetivo ayudar a los fumadores a dejar de fumar evitando cualquier incentivo para que los jóvenes empiecen a fumar.

 

10 verdades sobre el cigarrillo electrónico que deberías conocer por tu bien

Es el título del artículo aparecido recientemente en EL HUFFINGTON POST. En el artículo se enumeran los interrogantes que suscita el boom de los cigarrillos electrónicos en nuestro país. La regulación de su uso, su publicidad, su eficacia para dejar de fumar, y sus ventajas e inconvenientes. En el artículo encontrarás explicación a:

1. No son un producto nuevo
2. Menos en hospitales catalanes, puedes usarlos en cualquier sitio
3. Se pueden publicitar y usar en televisión, no como el tabaco
4. Sí, es cierto que contienen sustancias cancerígenas
5. Produce problemas respiratorios a corto plazo
6. No, no ayuda a dejar de fumar
7. Son una forma de iniciarse en el consumo
8. Se desconocen los daños que provocan al fumador pasivo
9. Está prohibido en menores
10. En 2014 su regulación cambiará

Catalunya, capdavantera en la regulació de les cigarretes electròniques (21/11/2013)

Roda de premsa
Font: ASPCAT

Salut proposa que es limiti l´ús de les cigarretes electròniques. El secretari de Salut Pública, Antoni Mateu, ha anunciat avui que, atenent les consideracions i recomanacions del Consell Assessor sobre Tabaquisme a Catalunya, proposa que s’adoptin per a les cigarretes electròniques les mateixes restriccions que s’apliquen a l’accés al tabac dels menors, que s’assumeixin per a la publicitat d’aquests productes les mateixes normatives que regulen la publicitat i els patrocinis del tabac així com les limitacions de consum en espais públics tancats.

Advertència sobre els efectes potencials per a la salut de les cigarretes electròniques

A la 44a Conferència Mundial sobre la Salut Respiratòria que comenzó el 30 d´octubre i va terminar el 3 de novembre, a París, els membres de la Unió Internacional Contra la Tuberculosi i Salut Pulmonar (La Unió) va emetre una advertència sobre els efectes potencials per a la salut dels cigarrets electrònics i els sistemes electrònics d´administració de nicotina (ENDS) i van demanar urgent regulació d´aquests productes. La declaració va ser desenvolupada per un panell d´experts de la salut, sobre la base d´una revisió exhaustiva de tota l´evidència científica disponible sobre l´ús dels cigarrets electrònics i els ENDS.

Les Xarxes es posicionan i prenen accions davant del creixement de les cigarretes electròniques

Font: Lupe

Des de principis d’any, i de forma més intensa durant les darreres setmanes, s’ha observat un creixement i presència de les anomenades “cigarretes electròniques” en diversos entorns ( botigues específiques, mitjans de comunicació, etc..) Des del punt de vista científic i professional han causat controvèrsia, amb defensors de les cigarretes electròniques com a recurs addicional per a la reducció del consum (i per tant de danys) o àdhuc la cessació i detractors que argumenten en relació a la perillositat de certes substàncies tòxiques i carcinògenes que es troben en el vapor generat per les cigarretes electròniques. També durant els darrers mesos, han vist la llum alguns informes i publicacions sobre aquests candent (mai més ben dit) qüestió.

Constatem que encara cal evidència científica robusta per prendre decisions definitives, tant en el sentit de descartar o de recomanar aquest producte com a teràpia per a la cessació. El que sí que és clar, i ha estat constatat per la pròpia OMS i altres agències, és que l’ús de les cigarretes electròniques està malmetent la “desnormalització” del tabac que havíem aconseguit en la darrera dècada. De fet, bona part del màrqueting de les cigarretes electròniques es fonamenta en el fet que en no ser estrictament fum (és tracta de vapor) i no ser un producte del tabac, es poden utilitzar en els llocs regulats per les lleis d’espais sense fum.

La OMS desaconseja el uso de cigarrillos electrónicos.

Font: Carmen

La Organización Mundial de la Salud (OMS) desaconseja el uso de cigarrillos electrónicos, al menos, hasta que algún organismo regulador competente compruebe su efectividad, seguridad y calidad. En un documento publicado este martes, recomienda que se informe "encarecidamente" a los consumidores de que no se ha probado su utilidad científicamente y, por tanto, no deben usarse.

Cerca

Filtra per categories