Tornar

La importància de l´abordatge integral de les persones que acudeixen a l´AP


f
 Dilluns 13 de Setembre de 2021

A l´estudi realitzat a Catalunya i publicat a la revista Prevención del Tabaquisme de SEPAR, Isabel Roig et al, conclouen que el tabaquisme es relaciona amb tres determinants (adherència a la dieta mediterrània, consum d´alcohol i activitat física) on s´aprecien diferències entre fumadors i no fumadors, en concret més consum d´alcohol, menor activitat física i menor seguiment de la dieta mediterrània en fumadors.

 

Per això la importància de contemplar l´abordatge integral dels estils de vida en les persones que acudeixen a la consulta d´Atenció Primària.

L´estudi observa de manera concloent que:

  • El consum de risc d´alcohol és 10 vegades més en fumadors que en no fumadors i es mostra clarament associat al tabaquisme.
  • Es pot observar que practicament la totalitat dels que realitzen activitat física, no fumen.