Tornar

Implementació Unitat Sense Fum a la Unitat Terapèutica del Centre Educatiu Els Til·lers del Parc Sanitari Sant Joan de Déu


d
 Dijous 9 de Setembre de 2021

L’abordatge del tabaquisme en joves de 14 a 21 anys és especialment important per ser una etapa vital d’especial dificultat i vulnerabilitat. La Unitat Terapèutica del Centre Educatiu Els Til·lers del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, inaugurada al 2005, és una unitat especialitzada en Salut Mental i Addiccions juvenils, on conflueixen l’àmbit sanitari, educatiu i judicial.

Des de la Unitat Els Til·lers s’ha dut a terme una política sanitària encaminada a la reducció progressiva del consum de tabac, i a la promoció d’hàbits saludables entre els joves.

 

De fet, durant l’any 2020 la Unitat va desplegar la darrera part del programa específic de deshabituació al tabac, abans de suspendre el consum de forma definitiva per als joves ingressats.

El dia 2 de març del 2020 (dia D) es va posar en marxa la Unitat sense Fum per als joves ingressats. A partir d’aquella data es va intensificar la intervenció i tractament per a la desintoxicació i deshabituació al tabac, així com s’incentivà la sensibilització i abordatge del tabaquisme també per als professionals que hi treballaven.

Les accions que s’han dut a terme, a banda de la sensibilització constant, en tot aquest temps són nombroses.

Les citem a continuació:

 • Reducció progressiva del nombre de cigarretes permeses/dia.
 • Taller de tabaquisme.
 • Participació anual en la Setmana Sense Fum.
 • Consulta i assessorament a organismes de salut (Agència de Salut Pública de Catalunya i Comitè d’ètica assistencial del Parc Sanitari).
 • Formació específica sobre tabaquisme als treballadors de la unitat.
 • Estudi de tabaquisme dels joves ingressats durant el 2018.
 • Enquesta als treballadors sobre la viabilitat de que la unitat esdevingui una unitat lliure de fum.
 • Creació d’un programa específic de tabac zero.
 • Implantació del programa.
 • Enquesta als treballadors de la valoració que fan del programa implantat.
 • Divulgació dels resultats.

L’experiència de la Unitat, fent visible la problemàtica del tabaquisme també entre els més joves d’una unitat amb aquestes característiques, posa de manifest la necessitat de seguir treballant de forma constant per tal de reduir l’impacte que el tabac té a la població i que cada any mata més de 8 milions de persones.

Els resultats obtinguts ens diuen que, tot i les resistències i dificultats que comporta, és possible aconseguir cada vegada més espais lliures de fum i conscienciar la població de l’impacte negatiu que el tabac té a les nostres vides.