Tornar

GRUP DE TREBALL: INTERVENCIÓ GRUPAL


F
 Divendres 9 d´Agost de 2019

Al 2010 es va constituir el grup de treball d’intervenció grupal en tabaquisme del PAPSF. Els professionals d’aquest grup de treball van elaborar “La Guia D’Intervenció Grupal en Tabaquisme Del PAPSF”. Actualment 3a edició actualitzada i amb nous materials.

 

Posteriorment a la formació/implementació de la guia, van voler conèixer les dificultats per realitzar aquest tipus d’intervenció en AP, En general, les dificultats que es van La utilitat de la intervenció grupal es veu limitada en moltes ocasions per la dificultat de reclutament dels pacients, manca de preparacio/expertesa d´alguns professionals, manca de suport o estructura logística en els centres d´AP i programes informàtics no adaptats a registres grupals.

El grup de treballa va portar a terme un grup pilot d´intervenció grupal per territoris per facilitar aquest tipus d´intervenció en AP.