Tornar

CITISINA: ELS PROFESSIONALS COMPARTEIXEN EXPERIÈNCIES DE L´ÚS


R
 Dilluns 28 de Novembre de 2022

Les dues xarxes de tabaquisme, la d´atenció primària (PAPSF) i la d´hospitals (XCHSF) us vam facilitar un formulari (obert des de juny a novembre) per conèixer les experiències amb l´ús de la citisina des de la seva comercialització a Espanya.

 

 

Al 2008 vam fer una enquesta similar quan es va començar a comercialitzar la vareniclina, amb la intenció de compartir experiències del fàrmac també com ara, per aprendre més entre tots i totes.

S´ha recollit els mateix nombre de casos que quan es va fer el formulari per la vareniclina (113) i hem pogut comprovar:

  • Efectos adversos similars als de vareniclina (gastrointestinals, trastorns son, augment gana o de pes, canvis d´humor o ansietat...).
  • Amb la citisina, aquests efectes adversos, es troben amb menys frequencia (35%) que els que es van trobar a la vareniclina (58%).
  • Abstinència elevada "AL MES" de deixar de fumar. Similar en els dos fàrmacs. L´abstinència amb la vareniclina anava disminuint a mida que passaven els mesos. Tornarem a preguntar als 3 i 6 mesos per poder comparar ambdós fàrmacs en aquests periodes també.