Tornar

Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones. INFORME 2021 Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España


g
 Dijous 2 de Setembre de 2021

Com cada any l´Observatori Espanyol de les Drogues i les Addiccions (Oeda) fa públic el seu informe, que recopila sistemàticament informació de les diferents fonts i sistemes d´obtenció de dades sobre aspectes del consum i demanda de drogues, i també sobre el control de la oferta.

Algunes dades sobre tabaquisme:

  • Les substàncies que s´inicien a consumir a una edat més primerenca són el tabac i l´alcohol, seguit de l´cànnabis.
  • El 39,4% de la població de 15 a 64 anys ha consumit tabac en l´últim any, el 36,8% en l´últim mes i el 32,3% diàriament. Pel que fa a 2017, la dada ha disminuït, passant de 34,0% a el 32,3%. El consum en els últims 12 mesos està lleugerament més estès en el grup d´edat més jove (41,9% en el de 15 a 34 anys i 38,5% en el de 35 a 64 anys).
  • Les cigarretes convencionals són les més utilitzades (73,3%), seguides del tabac fet a mà (17,5%). Tots dos tipus: 9,2%
  • En 2019/2020, el 10,5% de la població de 15 a 64 anys han provat les cigarretes electròniques. Sent més elevat el seu ús en el grup de 15- 24 anys.
  • Segons ESTUDES 2018-2019: En 2018, el 41,3% va fumar tabac alguna vegada a la vida, el 35,0% en l´últim any i el 26,7% ho va fer en els últims 30 dies. S´observa una tendència lleugerament ascendent de l´consum de tabac. Continua el descens d´estudiants que conviu en llars amb fumadors fins al 41,4%. El 48,4% dels estudiants ha fet servir alguna vegada el cigarret electrònic, sent més freqüent entre els nois i carregats amb cartutxos sense nicotina (71,5%).