Tornar

Enquesta Europea de Salut a Espanya 2020 abans i desprès de la pandèmia


d
 Dijous 12 d´Agost de 2021

L´Enquesta Europea de Salut a Espanya (EESE) 2020, realitzada per l´Institut Nacional d´Estadística (INE), és la part espanyola adaptada de la European Health Interview Survey (EHIS), coordinada per Eurostat i regulada per Reglament (EC) 1338/2008 i Reglament de la Comissió 141/2013.

És una investigació de periodicitat quinquennal dirigida a les llars, on es recull informació sanitària relativa a la població resident a Espanya de 15 i més anys mitjançant un qüestionari comú europeu. Aquesta informació permet planificar i avaluar les actuacions en matèria sanitària, tant europees com nacionals.

Treball de camp: 15 de juliol 2019- 24 juliol 2020 • Mida de la mostra: 22.072 entrevistes personals.

El qüestionari consta de 4 mòduls: mòdul sociodemogràfic (llar i individual), mòdul d´estat de salut, mòdul d´assistència sanitària i mòdul de determinants de la salut. A més, a causa de l´escenari excepcional produït per la pandèmia provocada per la Covid19, es planteja la possibilitat de calcular indicadors de la EESE2020 que permetin donar informació prèvia a la declaració del primer estat d´alarma i posterior a aquest.

 

 

Segons l´estudi comparatiu de dos periodes de la EESE2020: abans de la declaració del primer estat d´alarma i posterior a aquest:

El porcentatge de fumadors diàries es manté en xifres similars en ambdós períodes (19,99% davant un 19,38%).

Per grups d’edat, el percentatge d’homes de 45 a 64 anys fumadors diàries és ligerament major en el període anterior que durant la pandèmia (27,85% davant a 24,61%), mentre que en els homes de 65 i més anys ocorre el contrari (10,24% frente a 14,08%).

En les dones, les majors diferències es troben en el grup de 45 a 64 anys, on el 22,95% de dones fuma diàriament en el període anterior a la pandèmia, davant al 19,88% en el període posterior.

Sobre l´exposició al fum del tabac:

El 8,79% de la població refiere estar exposa a l’humor de tabac en espais tancats en el període previ a la pandèmia, davant al 5,81% durant la pandèmia.

La diferencia és ligerament major en homes que en dones en tots els grups d’edat.