Tornar

S´aprova la memòria preliminar de l´Avantprojecte de llei d´addiccions!


f
 Dimarts 25 de Febrer de 2020

Un dels principals objectius serà reduir la prevalença del consum de tabac, alcohol, drogues i altres addiccions en tota la població, especialment, entre joves de 14 a 18 anys.

 

El Govern ha aprovat aquest dimarts la memòria preliminar sobre l´Avantprojecte de la llei d´addicions.

Es tracta de l´inici dels tràmits de la futura normativa legislativa, impulsada pel Departament de Salut, per abordar problemàtiques relacionades amb el tabac, l´alcohol i altres drogues i addiccions com el joc patològic, els trastorns de la conducta alimentària i altres addiccions comportamentals.

La futura norma també farà front als problemes derivats de la introducció de noves presentacions com les cigarretes electròniques i noves substàncies psicoactives.

Quant al tabac, després de set anys de continus descensos, les dades de l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) del 2018 mostren per primera vegada un augment en aquesta tendència, passant d’una prevalença de persones fumadores del 24% al 25,6%. Per sexes, l’increment és major en les dones (del 18,5% al 20,5%) que en els homes (del 29,7% al 30,9%). S’incrementaran les mesures de vigilància i control per garantir el compliment de la llei, que poden requerir un redimensionament del pressupost i el personal assignat.