Tornar

La Xarxa de Catalunya Central forma els professionals sobre la mesura de l’exposició passiva


f
 Dimecres 8 de Maig de 2019

La sessió, que ha comptat amb la col·laboració del PAPSF, la va impartir Marcela Fu Balboa, investigadora de la Unitat de Control del Tabac de l’Institut Català d’Oncologia. La primera idea que va voler transmetre va ser l’evidència del factor de risc per a la salut que representa el tabaquisme passiu. A continuació, va fer una exposició combinant els mètodes que s’utilitzen per mesurar l’exposició al fum del tabac amb exemples de diferents estudis que s’han dut a terme per mesurar l’exposició al fum en diferents àmbits, i les conclusions.Informació addicional: