Tornar

Accions i propostes del CNPT per avançar en el control del tabaquisme


CNPT
 Dimarts 16 de Gener de 2018

En els últims mesos el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) ha realitzat diverses accions, a nivell polític, per avançar en temes de tabaquisme. El full de ruta del tabaquisme es materialitza en el Conveni Marc de l´OMS per al control del tabac, que subcriuen 168 paisos i que Espanya va signar al 2005. Aquest conveni ens marque les polítiques que s´han d´implementar als paisos per avançar en reduir el tabaquisme.

El Conveni Marc, a l´article 4, ens diu que es requereix un compromís polític ferm per establir i recolçar les mesures per:

  • Protegir a totes les persones de l´exposició del fum ambiental de tabac
  • Adoptar mesures per prevenir l´inici
  • Promoure i donar suport a l´abandonament del tabac

Ampliar els espais sense fum, sobretot per protegir als menors (cotxes, espais esportius oberts, playes, piscines...), regular les cigarretes electròniques o qualsevol altre producte de tabac, paquet neutre, millor regulació de les polítiques audiovisuals i de les formes encobertes de promoció, protecció del medi ambient (burilles), millorar els recursos de suport per ajudar a deixar de fumar i el finançament dels fàrmacs.

Per últim evitar qualsevol intromissió de la industria tabaquera en les polítiques de regulació i control del tabaquisme, ni en cap activitat de caràcter científic. 

El CNPT, juntament amb l´OMC han elaborat un decàleg d´actuacions per avançar en la prevenció i el control del tabaquisme.