Tornar

FORMA´T EN TABAQUISME!


Forma´t!!
 Dijous 3 de Desembre de 2015

Per tal de millorar els coneixements i capacitar els professionals d´atenció primària en habilitats per a l´abordatge del tabaquisme, des de l´Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), juntament amb les societats científiques d´atenció primària, integrat en els programes Atenció Primària sense Fum (PAPSF) i infància sense Fum, s´han dissenyat dos cursos a distància, un de tabaquisme passiu en infància i l´altre d´intervenció en tabaquisme, en format de joc de simulació.

  • Curs Tabaquisme passiu en infància: dirigit principalment a professionals relacionats amb la pediatria (infermeres, pediatres, odontòlegs, llevadores, ginecòlegs, etc.) per impulsar i estandarditzar la intervenció en tabaquisme passiu basat en la millor evidència disponible i donar eines que facilitin l´abordatge als professionals de pediatria.
  • Curs Intervenció en tabaquisme: dirigit a professionals d´Atenció Primària (AP) que treballen amb adults (infermeres, metge de família, etc.) per facilitar la intervenció mínima en tabaquisme des de les consultes d´AP, com una de les intervencions preventives principals que es realitzen de forma sistemàtica.

Els dos cursos estan tenint molt bona acceptació i valoració per part dels professionals i ha estat una de les cinc Experiències premiades a la IV Jornada del Pla de Salut 2011-2015 (les actuacions de prevenció i control del tabaquisme s´integren en el projecte 2.2 de prevenció i promoció en el marc de la cronicitat i en el repte de control de les addiccions del Pla Interdepartamental de Salut Pública PINSAP).