Papsf

Benvinguts al programa ATENCIÓ PRIMÀRIA SENSE FUM

Deixar de fumar aporta beneficis a totes les persones que fumen i a les que no fumen


Posicionament de la Comissió de Salut Pública sobre els productes del tabac sense combustió

un paso més
Font: ASPCAT

Un pas més en la protecció de la Salut Pública per contrarestar la política interesada i enganyosa de la industria tabaquera, publicitant en mitjans de comunicació o amb "col·laboracions" en la comunitat científica. 

S´ha fet públic el posicionament, en relació a les cigarretes electròniques i el tabac sense combustió, de la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial de Salut (la taula que aplega les direccions de Salut Pública del Ministeri i les Comunitats Autònomes) 

 

Accions i propostes del CNPT per avançar en el control del tabaquisme

CNPT
Font:

En els últims mesos el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) ha realitzat diverses accions, a nivell polític, per avançar en temes de tabaquisme. El full de ruta del tabaquisme es materialitza en el Conveni Marc de l´OMS per al control del tabac, que subcriuen 168 paisos i que Espanya va signar al 2005. Aquest conveni ens marque les polítiques que s´han d´implementar als paisos per avançar en reduir el tabaquisme.

Donem un pas més: El tabaquisme a la sessió de la Comissió de Salut del Parlament

FOTO
Font: papsf.cat

Ahir dia 8 de juny de 2017, ens van convocar a la sessió de la Comissió de Salut per informar sobre el tabaquisme, tal com es va acordar el 21 d´octubre a Vic, a la VII Trobada del Programa d´Atenció Primària sense Fum, conjuntament amb la II Jornada de Prevenció i Control del Tabaquisme de la Catalunya Central. Amb el lema “Nou país, nous reptes en tabaquisme”.

 

Combatre el tabac no és senzill ni fàcil...és legítim i imprescindible!

Tabaré Vázquez a l´ONU
Font: El PAIS

El primer tema que va tractar el president uruguaià Tabaré Vázquez (metge) aquest dimarts a la seva oratòria a l´Assemblea General de les Nacions Unides (ONU),  va ser el tractament de les malalties no transmissibles, com el càncer, la diabetis i patologies cròniques. "Aquestes malalties evitables es deuen en gran mesura a quatre factors de risc vinculats a comportaments típics de la modernitat: tabaquisme, alcoholisme, dieta mal sana i sedentarisme"

Aplaudiment al Pais Vasc!

emoticono
Font: PAPSF

El País Vasc s’ha situat a la davantera en temes de protecció del fum ambiental de tabac especialment per protegir als no fumadors, la majoria de la població.

Les característiques principal d’aquesta nova llei:

Suport a l´envasat neutre dels productes del tabac

Fumar perjudica
Font: CNPT

El Comitè Nacional per a la Prevenció del Tabaquisme (CNPT) i les CCAA han donat el seu suport a l´envasat neutre. El Departament de Salut de Catalunya en un nota de premsa ha donat el seu suport afegint-se així a altres Conselleries de Sanitat que també l´han fet: Andalusia, Aragó, Balears, Cantàbria, Castella-la Manxa, Extremadura, Galícia, La Rioja, Madrid i Murcia.

Els sanitaris cada vegada fumen menys!

Anunci antic
Font: google

El consum de tabac entre treballadors sanitaris hospitalaris, segons Xarxa Catalana d´Hospitals Sense Fum, ha anat disminuint, coindicint amb els resultats dels treballadors sanitaris d´Atenció Primària (AP).

Reptes en tabaquisme passiu en infància

Jornada
Font: G.O.

Avui s´han celebrat la III Jornada d´actualització en Pediatria i avui també ha sortit la noticia de que entra en vigor en Anglaterra i Gales la llei que prohibeix fumar en els cotxes en presència d´infants.

Terrasses dels bars i restaurants: un tema pendent en el compliment de la llei del tabac

Terrassa prohibit fumar
Font: El País

Segons un estudi realitzat per l´OCI, El 87% de las terrazas cerradas viola la ley al permitir fumar. Els bars i restaurants estan sotmesos a una sèrie de normatives que vetllen pel benestar i la salut pública. La llei prohibeix fumar en tots els espais tancats de bars i restaurants. Només es permet fumar als espais a l´aire lliure, que es defineixen com a espais no coberts, o bé coberts amb un màxim de dues parets, murs o paraments laterals.

Assemblea General de l´ENS del 17 novembre 2014, sobre envasat genèric i cigarretes electròniques

ENSP
Font: ENSP

L´European Network For Smoking Prevention ENSP és una organització europea per promoure polítiques de prevenció i control del tabaquisme.

El dia 17 de novembre del 2014 es va celebrar l´assemblea general, sent dos els temes importants a nivell europeu, en prevenció i control, que estan sobre la taula: el de l´envasat genèric del tabac i les cigarretes electròniques.

Decepció dels sanitaris front la posició del Ministeri sobre l´envàs genèric del tabac

El CNPT ha fet arribar al Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad una carta expressant la desaprovació per l´oposició d´Espanya a la iniciativa impulsada pel govern irlandès, d´implementació del envàs genèric de tabac.

Donada la transcendència d´aquest posicionament polític tant per a la implementació d´aquesta mesura de salut pública com per a la imatge de la sanitat espanyola, demanem a les societats que remetin i facin públiques cartes a la ministra en el mateix sentit, fent referència expressa a aquesta carta del Comitè que us adjuntem.

 

 

Aragó ha obert expedients per publicitat enganyosa de cigarretes electròniques

Consum adverteix de la irregular promoció que es fa d´aquest productes en alguns establiments, presentant-los com beneficiosos per a la salut.


Les inspeccions no s´han dirigit als aspectes sanitaris sobre ús o comercialització d´aquestes cigarretes, sinó a comprovar les garanties dels drets dels consumidors en la informació i venda dels mateixos ja que s´anuncien amb missatges enganyosos sobre beneficis en de la salut.

Entra en vigor en tot l’Estat la llei que regula la publicitat, venda i consum de cigarretes electròniques

un paso para el éxito
Font: ASPCAT

El Congrés dels Diputats va aprovar el passat dia 27 de març la Llei 3/2014, de 27 de març i amb efecte des de dissabte 29 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i que modifica al seu temps la Llei de mesures sanitàries sobre el tabaquisme (la famosa Llei 28/2005).

De manera que regula diferents aspectes de la publicitat, la venda i el consum de cigarretes electròniques i altres dispositius susceptibles d’alliberar nicotina.

L´UE dona llum verda a la nova normativa per reduir l´inici i el consum de tabac

cajetillas
Font: Noticies

La Eurocàmara aprova una llei per prevenir l’addicció al tabac entre els joves:

- La normativa prohibeix la venda de cigarretes mentolades en 2020

- Amb la normativa augmenta la transparència sobre els ingredients del tabac

- A més, es regula la utilització de les cigarretes electròniques

La nova directiva del tabac vol donar opció a regular les cigarretes electròniques com a producte medicinal o com a tabac. El sector prefereix això últim si es permet el seu ús en bars

La nova regulació sobre les cigarretes electròniques, "un pas enrere"?

Tots junts per la salut! CAP PAS ENRERE
Font: CNPT

Ahir es va votar en en el Congrès dels Diputats el text de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, que passarà directament al Senat.

Segons la Nota de Premsa del CNPT, és considera un pas enrere per al Control del Tabac.

Des de CNPT i les diferents entitats, xarxes i associacions implicades en tabaquisme, seguirem treballant per aconseguir una regulació igual a la del tabac per evitar passos enrere en la prevenció del tabaquisme.

 

El CatSalut prohibeix l´ús, promoció i venda de cigarretes electròniques

New year 2014
Font: ASPCAT

El CatSalut ha dictat la instrucció de prohibició de cigarretes electròniques als centres sanitaris del SISCAT, a l’1 de gener de 2014

Estudis científics han demostrat que les cigarretes electròniques contenen substàncies tòxiques. Les cigarretes electròniques poden tenir efectes respiratoris similars als de les convencionals. L’Agència de Salut Pública de Catalunya va proposar, entre altres mesures, la limitació d’ús de cigarretes electròniques en espais públics tancats

 

Directiva de tabaco, acuerdo de hoy en el consejo de Europa y como quedan los e-cig.

Font: Joseba Zabala. CNPT

Traducción de la Nota de Prensa que sobre el acuerdo de hoy en el Consejo de la UE ha hecho pública la organización SMOKE FREE PARTNERSHIP (SFP) que ha venido desarrollando en los últimos meses una impagable labor de defensa de la Salud Pública intentando evitar que se desvirtuara el texto de la Directiva Europea de Productos del Tabaco. Incluyo a continuación el texto acordado para los cigarrillos electrónicos. 

ASÍ QUEDAN LOS CIGARRILLOS ELECTRONICOS EN LA DIRECTIVA

Según lo propuesto por los diputados, E-cigarrillos deberían ser regulados ya sea como medicamentos o como productos de tabaco. En este último caso, no deben contener nicotina en una concentración de más de 20 mg / ml. Siendo de 2 ml el tamaño máximo de los cartuchos de un solo uso.

Se permitirán los cartuchos recargables, aunque con una cláusula que permita a la Comisión extender la prohibición al resto de países. La Comisión tendrá que informar sobre sus riesgos potenciales para la Salud Pública, a más tardar dos años después de la entrada en vigor de la Directiva. Si por por razones justificadas relacionadas con un riesgo grave para la salud humana, al menos, tres estados miembros hayan prohibido los cigarrillos electrónicos recargables se permite a la Comisión ampliar la prohibición a todos los Estados miembros

Un solo cartucho debe contener el equivalente de nicotina de un paquete de cigarrillos. Los cigarrillos electrónicos deben de ser a prueba de niños y deberían llevar advertencias sanitarias y estarían sujetos a las mismas restricciones a la publicidad que los productos del tabaco.

Los Estados miembros podrán autorizar los cigarrillos bajo las normas de productos farmacéuticos si se cumplen las disposiciones de la legislación farmacéutica. El acuerdo tiene como objetivo ayudar a los fumadores a dejar de fumar evitando cualquier incentivo para que los jóvenes empiecen a fumar.

 

El millor regal per acabar l´any: La salut ha guanyat a Eurovegues!

Bon Any 2014
Font: XQNS

"La salud vence a Eurovegas": 300 asociaciones antitabaco afirman que "la salud vence a Eurovegas". 300 anti-smoking organizations claim that "health beat Eurovegas" - The World

Joseba Zabala, coordinador de XQNS ("PORQUE NOSOTROS SÍ!"), ha senyalat que “el rechazo a las exigencias de Eurovegas es el mejor regalo en el tercer cumpleaños” de la ley antitabaco.

La Salud ha ganado a Eurovegas. Gracias y mejor Navidad para todos!

Advertència sobre els efectes potencials per a la salut de les cigarretes electròniques

A la 44a Conferència Mundial sobre la Salut Respiratòria que comenzó el 30 d´octubre i va terminar el 3 de novembre, a París, els membres de la Unió Internacional Contra la Tuberculosi i Salut Pulmonar (La Unió) va emetre una advertència sobre els efectes potencials per a la salut dels cigarrets electrònics i els sistemes electrònics d´administració de nicotina (ENDS) i van demanar urgent regulació d´aquests productes. La declaració va ser desenvolupada per un panell d´experts de la salut, sobre la base d´una revisió exhaustiva de tota l´evidència científica disponible sobre l´ús dels cigarrets electrònics i els ENDS.

BLOG mundial DON´T TOUCH THE LAW - NO TOCAR LA LEYs

British Medical Journal dedica un BLOG mundial difundiendo la campaña internacional DON´T TOUCH THE LAW - NO TOCAR LA LEY que se està impulsando desde XQNS - PORQUENOSOTROSSI. BMJ ha sido muy oportuno sobre todo tras las declaraciones de ayer de Ana Mato abriendo la puerta al cambio de la Ley. Estamos viviendo momentos cruciaales en la defensa de la Ley de Tabaco frente a la amenaza de Eurovegas.

Reunió a Luxemburg dels ministres de Salut Europeus (21 juny 2013)

Els ministres Europeus de Salut es van reunir el dia 21 de juny. El ministre de salut Irlandes, que ha liderat el procès (a partir d´ara ho farà Eslovenia), reconeix la tremenda pressió del lobby tabaquer. Interesant els comentaris de Joseba Zabala XQNS: La iniciativa ciudadana XQNS denuncia las mentiras de la mesa del tabaco sobre la directiva europea.

PORQUE NOSOTROS SÍ ! Lanza la acción global "Don´t touch the law"

Amigos del Movimiento para el Control de Tabaco en España. El Grupo Dinamizador de la iniciativa científico-ciudadana PORQUE NOSOTROS SÍ, acaba de lanzar la acción global "DON´T TOUCH THE LAW", dirigida a toda la comunidad internacional del Control del Tabaco y de la Salud Pública, con el objetivo de reafirmar el éxito de la actual Ley española de tabaco 42/2010 y conseguir suficientes apoyos y sinergias que puedan ser de utilidad en el devenir del caso Eurovegas.

La ley del tabaco 20 meses después (per Francisco Camaralles)

 

Tal com ens informa Francisco Camarelles el pasado día 29 de noviembre de 2012 se  reunió el Observatorio para la Prevención del Tabaquismo del Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI). El Observatorio es un espacio de encuentro en el que participan todos los agentes implicados en la prevención y control del tabaquismo en nuestro país. Presidido por la Directora General de Salud Pública Calidad e Innovación del MSSSI este organismo está integrado por miembros de la Administración General del Estado Comunidades Autónomas Ayuntamientos agentes sociales sociedades científicas asociaciones de consumidores y usuarios y organizaciones no gobernamentales.
 

Conspiración tabaquista

Font: E. Saltó

Son muchas las tácticas de las industrias tabaqueras contra las políticas de salud pública entre ellas culpabilizar a la víctima. A pesar de la ciencia responsabilizan al fumador de las enfermedades que causa el tabaco.

Las cajetillas de tabaco genéricas ayudarán a reducir el consumo en jóvenes y mujeres

El Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) ha mostrado su satisfacción por la decisión del Gobierno australiano de obligar a las tabaqueras a fabricar cajetillas genéricas, sin logo ni marca comercial, ya que se trata de una medida que hace "menos atractivo" el tabaco y ayudará a reducir el consumo, especialmente en mujeres y jóvenes.

Cerca

Filtra per categories